Dom
Oferta
Inspiracje
Zaloguj się
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Mente poprzez zakup specjalistycznych usług prorozwojowych i wdrożenie wyników w działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu:
282 531,00 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
195 245,00 PLN
Okres realizacji:
Styczeń 2020 – Sierpień 2021
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020